Kontaktinformation

Kongressen är slut och kongresskommittén upplöst. För övriga frågor, kontakta Club Cosmos.